or browse baby names by letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
most popular names
Male
1.     HARSHVARDHAN 2.     MAKARAND 3.     GURDEEP 4.     TRILOK 5.     HEMANT 6.     HEMENDRA 7.     ISHWAR 8.     JASWANT 9.     ARJUN 10.     HIRDAYESH 11.     IRESH 12.     RAMAN 13.     AJIT 14.     JAGMOHAN 15.     JAYSUKH 16.     WAMAN 17.     HRISHIKESH 18.     HIRANYA 19.     INDIVAR 20.     AMAN 21.     HEMARAJ 22.     JAIDEV 23.     JANARDAN 24.     HEMANG 25.     INDRADUTT 26.     INDRAJIT 27.     NAVNEET 28.     MADAN 29.     JAG 30.     JAGANNATH 31.     HARSHUL 32.     MAHENDRA 33.     JASVEER 34.     JAYADEEP 35.     SACHETAN 36.     JAVED 37.     JAYANT 38.     HIRAL 39.     MAITREYA 40.     MAHESH 41.     RATNAKAR 42.     JAYIN 43.     KARTIK 44.     UDIT 45.     KAUSHAL 46.     NARSIMHA 47.     PRABHAT 48.     PINAK 49.     OMPRAKASH 50.     PARTHA 51.     YASH 52.     YASHPAL 53.     OMANAND 54.     RAJANIKANT 55.     HARSHAD 56.     KAMADEV 57.     MAHADEV 58.     VIKRANT 59.     PARIKET 60.     RAJAN 61.     MANISH 62.     SAPAN 63.     ULHAS 64.     SAGAR 65.     SARANG 66.     KAILASH 67.     MADHAV 68.     RAM 69.     MADHUKAR 70.     RAJKUMAR 71.     DHARMA 72.     YOGESH 73.     RAVI 74.     VIKRAM 75.     KAMAL 76.     SANJOG 77.     PRADEEP 78.     YATIN 79.     MAHAVIR 80.     UNMESH 81.     LOKESH 82.     NAMDEV 83.     RANJAN 84.     LOKNATH 85.     PALLAV 86.     PARINDRA 87.     VIJAY 88.     KANAN 89.     LAKSHMAN 90.     LOKPRAKASH 91.     NANDAKISHOR 92.     NATRAJ 93.     RAJESH 94.     PARAG 95.     RAJ 96.     PRABODH 97.     SANTOSH 98.     NARTAN 99.     UJESH 100.     RAJIV
Female
1.     SANDHYA 2.     LONA 3.     TEJAL 4.     KALA 5.     RADHIKA 6.     VANI 7.     HINA 8.     VANITA 9.     JAYA 10.     HEMANGINI 11.     RADHA 12.     RAMBHA 13.     KIRAN 14.     RACHNA 15.     SANGITA 16.     TRISHNA 17.     JAYANI 18.     PARNIKA 19.     RAMESHWARI 20.     VASANTA 21.     RAJANI 22.     HEMANGI 23.     JAYAPRADA 24.     ILA 25.     ANCHITA 26.     PADMINI 27.     UJJWALA 28.     URVI 29.     VARSHA 30.     KAVITA 31.     URMILA 32.     VEENA 33.     VAISHALI 34.     MADHAVI 35.     RANJANA 36.     HARSHINI 37.     VIDHUT 38.     YAMUNA 39.     SAGUNA 40.     VANDANA 41.     YAMINI 42.     RAMITA 43.     SAHANA 44.     SARASVATI 45.     UTPALINI 46.     RAMANI 47.     JANAKI 48.     YASHODA 49.     KALINDI 50.     SARALA 51.     ANISHA 52.     LALITA 53.     POORNIMA 54.     TRUPTI 55.     URJA 56.     NEELAM 57.     SARASA 58.     KAMINI 59.     MANINI 60.     INDUJA 61.     SACHI 62.     ANSHRI 63.     NAYANA 64.     SADHANA 65.     TUSTI 66.     JAGRATI 67.     KAMALA 68.     SANYUKTA 69.     SANJUKTA 70.     LAKSHMI 71.     SAPNA 72.     UPAMA 73.     NALINI 74.     VASUDHARA 75.     MAHIMA 76.     LATA 77.     LOCHANA 78.     MAITREYI 79.     NEELA 80.     URMI 81.     VALLIKA 82.     KALYANI 83.     KALPITA 84.     USHMA 85.     MAMATA 86.     RASHMI 87.     MALAVAKI 88.     MEDHA 89.     UTTARA 90.     AKHILA 91.     ANITA 92.     LAVANYA 93.     RAKHI 94.     KAMNA 95.     KANCHANA 96.     TRUSHA 97.     ALOPA 98.     HEMLATA 99.     AMBA 100.     ANURADHA
Hiraj.com unveiled a range of new features and visual enhancements over the last 2 months, making it more fun for parents to create online baby diary for their newborns.